Dla Pacjenta

dr med. Aleksander Sowier

Kierownik SowMed

W szpitalu (oraz przyszpitalnej poradni i pracowni endoskopii) w Poznaniu SOWMED świadczy usługi NIEODPŁATNIE w ramach kontraktu, jaki szpital podpisał z NFZ.

Dla Pacjenta

dr med. Aleksander Sowier

Kierownik SowMed

W szpitalu (oraz przyszpitalnej poradni i pracowni endoskopii) w Poznaniu SOWMED świadczy usługi NIEODPŁATNIE w ramach kontraktu, jaki szpital podpisał z NFZ.

Leczenie na oddziale chirurgicznym Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu

W ramach leczenia oddziałowego na NFZ wykonujemy zabiegi
z zakresu chirurgii ogólnej, endoskopii zabiegowej, chirurgii onkologicznej i ortopedii. 

Szczegółowe informacje na temat zabiegów wykonywanych na oddziale chirurgicznym Szpitala Miejskiego im. F. Raszei
w Poznaniu w ramach kontraktu z NFZ znajdą Państwo TUTAJ

 
INFORMACJE O RODZAJU I DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ O ZAKRESIE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Rodzaj działalności leczniczej:
„Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne”

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

1) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
05 Chirurgia Ogólna

2) HC.4.9 pozostałe usługi pomocnicze
05 Chirurgia Ogólna

3) HC.4.2.1 USG
05 Chirurgia Ogólna

4) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

5) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
44 Endokrynologia

6) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
53 Kardiologia

7) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
47 Gastroenterologia

8) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
07 Choroby wewnętrzne

9) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna
107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

10) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
105 Fizjoterapia

11) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
51 Hipertensjologia

12) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna
05 Chirurgia Ogólna

13) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
09 Dermatologia i wenerologia.


Umów się na wizytę

Adres

ul. Jeżycka 38/40, 60-865 Poznań

Telefon

+48 575 931 551

E-mail

rejestracja@chirurgiasowmed.pl