Dla pacjenta

Ważne

W szpitalu (oraz przyszpitalnej poradni i pracowni endoskopii) w Poznaniu  SOWMED świadczy usługi NIEODPŁATNIE w ramach kontraktu, jaki szpital podpisał z NFZ.

Gdzie nas znajdziesz?

Szpital Miejski im. F. Raszei ul. Mickiewicza 2 Poznań

Oddział Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej i Urazowej (II Piętro) Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa (I piętro)

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Parter

Istnieje również możliwość, by umówić się na wizytę prywatną

Linki do stron szpitali:

http://www.raszeja.poznan.pl/

INFORMACJE O RODZAJU I DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ O ZAKRESIE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Rodzaj działalności leczniczej:
„Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne”
Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
„HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 05 Chirurgia Ogólna
HC.4.9 Pozostałe usługi pomocnicze 05 Chirurgia Ogólne”

CENNIK UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W NZOZ SOWMED – ul. Jeżycka 38/40, Poznań

dr med. Aleksander Sowier

Kierownik SOWMED

Zuzanna Sowier

Kierownik ds. administracji

z.sowier@chirurgiasowmed.pl