Dla pacjenta

Ważne

W szpitalu (oraz przyszpitalnej poradni i pracowni endoskopii) w Poznaniu  SOWMED świadczy usługi NIEODPŁATNIE w ramach kontraktu, jaki szpital podpisał z NFZ.

Gdzie nas znajdziesz?

Szpital Miejski im. F. Raszei ul. Mickiewicza 2 Poznań

Oddział Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej i Urazowej (II Piętro) Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa (I piętro)

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Parter

Istnieje również możliwość, by umówić się na wizytę prywatną

Linki do stron szpitali:

http://www.raszeja.poznan.pl/

INFORMACJE O RODZAJU I DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ O ZAKRESIE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Rodzaj działalności leczniczej:
„Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne”

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

1) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
05 Chirurgia Ogólna

2) HC.4.9 pozostałe usługi pomocnicze
05 Chirurgia Ogólna

3) HC.4.2.1 USG
05 Chirurgia Ogólna

4) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

5) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
44 Endokrynologia

6) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
53 Kardiologia

7) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
47 Gastroenterologia

8) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
07 Choroby wewnętrzne

9) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna
107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

10) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
105 Fizjoterapia

11) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
51 Hipertensjologia

12) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna
05 Chirurgia Ogólna

13) HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
09 Dermatologia i wenerologia

CENNIK UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W NZOZ SOWMED – ul. Jeżycka 38/40, Poznań

Prawa pacjenta

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

dr med. Aleksander Sowier

Kierownik SOWMED