Dla pacjenta

Ważne

W szpitalach (oraz przyszpitalnych poradniach i pracowniach endoskopii) w Poznaniu i Gnieźnie SOWMED świadczy usługi NIEODPŁATNIE w ramach kontraktu, jaki dany szpital podpisał z NFZ.

Gdzie nas znajdziesz?

Szpital Miejski im. F. Raszei ul. Mickiewicza 2 Poznań

Oddział Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej i Urazowej (II Piętro) Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa (I piętro)

Poradnia Chirurgii Ogólnej, parter pok. 53

Szpital Pomnik Chrztu Polski Gniezno

Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, ul. 3 Maja 37

Pracownia Endoskopii, ul. Św. Jana 9

Poradnia Chirurgii Ogólnej, ul. Św. Jana 9, Gniezno

Istnieje również możliwość, by umówić się na wizytę prywatną

Zdjęcia

INFORMACJE O RODZAJU I DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ O ZAKRESIE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Rodzaj działalności leczniczej:
„Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne”
Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
„HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 05 Chirurgia Ogólna
HC.4.9 Pozostałe usługi pomocnicze 05 Chirurgia Ogólne”

CENNIK UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W NZOZ SOWMED – ul. Świt 47, Poznań

dr med. Aleksander Sowier

Kierownik SOWMED

Zuzanna Sowier

Kierownik ds. administracji

z.sowier@chirurgiasowmed.pl