10 zasad bezpiecznej wizyty w gabinetach lekarskich SowMed

10 zasad bezpiecznej wizyty w gabinetach lekarskich SowMed
W trosce o zdrowie naszych pacjentów i pracowników, przedstawiamy 10 zasad bezpiecznej wizyty w gabinetach lekarskich SowMed:
1. Przyjdź na wizytę maksymalnie 10 minut wcześniej.
2. Na wizytę przyjdź bez osoby towarzyszącej.
3. W przypadku gdy maseczka nie spełnia bezpiecznej funkcji, poproś personel o nową maseczkę.
4. Umyj dokładnie ręce i zdezynfekuj.
5. Podczas rejestracji zachowaj bezpieczny dystans od innych osób – minimum 1 m.
6. Podczas pobytu w gabinetach lekarskich stosuj się do instrukcji lekarza i personelu.
7. W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia, zasłoń twarz chusteczką higieniczną, po czym wyrzuć ją do kosza, a dłonie ponownie zdezynfekuj.
8. W przypadku pokasływania lub powtarzających się kichnięć, załóż maseczkę higieniczną przekazaną przez recepcjonistkę.
9. Unikaj dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby, lub po ich dotknięciu umyj lub zdezynfekuj ręce.
10. Jeśli to możliwe uprzejmie prosimy o płatność kartą.